OA 708

Lakier

webrax - OA 708

włóknina ścierna o nasypie korundowym

 

zalety produktu

  • wysoce elastyczna włóknina ścierna w dobrej jakości
  • optymalna budowa do szlifowania ręcznego

 

zastosowanie

  • usuwanie warstwy tlenków i nalotów na powierzchni metali
  • szlifowanie strukturyzujące i matowanie powierzchni metalowych

 

budowa produktu

typ                                       70800

ziarno ścierne                     korund

spoiwo                                żywica syntetyczna

podłoże                               włóknina

nasyp                                          

dostępne granulacje         +120, +180, +280, +360