1)     Obowiązują ceny netto (bez podatku VAT) na dzień zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej.

2)     Ceny netto (bez podatku VAT) za towary nabywane przez Kupującego są ustalane na bazie EX WORKS – zakład Hermes Polska w Gądkach, ul. Towarowa 3. Koszt opakowania jest zawarty w cenie towaru. Do ceny doliczane są koszty wysyłki według zasad określonych w punkcie 3 oraz ustawowy podatek od towarów i usług (VAT).

3)     Do ceny dostawy doliczany jest koszt wysyłki według następujących zasad:

a)     dla zamówień o wartości netto (bez VAT) powyżej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) obowiązują ceny netto bez doliczania kosztów wysyłki,

b)     do zamówień o wartości netto (bez VAT) 2.000 zł (dwa tysiące złotych) i niższej wartości doliczana jest ryczałtowa opłata przewozowa w wysokości 18 zł (osiemnaście złotych) netto,

c)     do zamówień o wartości netto (bez VAT) poniżej 500 zł (pięćset złotych) pobierana jest dodatkowo ryczałtowa opłata w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) netto.