1)     Dostawa następuje zgodnie z regułą ex works (INCOTERMS 2000), o ile w potwierdzeniu zamówienia nie zastrzeżono inaczej.

2)     Wysyłka następuje na ryzyko Kupującego, także w przypadku wysyłki bezpłatnej. Ryzyko przechodzi na Kupującego w chwili wydania Towaru bezpośrednio Kupującemu lub upoważnionemu przewoźnikowi.

3)     Hermes Polska dokonuje wyboru środka transportu oraz przewoźnika. Kupujący ponosi koszty dodatkowe związane z przyspieszeniem przesyłki lub wyborem określonego rodzaju transportu lub przewoźnika.

4)     Sposób opakowania i przewozu odpowiada właściwościom Towaru. Hermes Polska nie odbiera zwrotnie opakowań towarów od Kupującego, z wyjątkiem opakowań wielokrotnego użytku, w tym EURO-palet, które podlegają zwrotowi do Hermes Polska. Kupujący jest zobowiązany do utylizacji pozostałych opakowań we własnym zakresie i na własne ryzyko.

5)     Na życzenie Kupującego, dostawa zostanie objęta ubezpieczeniem (ubezpieczenie towarów w drodze). Koszty ubezpieczenia ponosi Kupujący.